اخبار ورزشی » پاسخ رئال به بنفیکا: قیمت دی توماس 35 میلیون یورو است