اخبار ورزشی » هازارد، یوویچ و مندی مقابل ختافه برای اولین بار در برنابئو بازی می کنند