اخبار ورزشی » قطعی شد/ رگیلون فردا به سویا می پیوندد